thẻ fecredit plus+

Hạn mức từ 2-60 triệu

thẻ fecredit plus+

Hạn mức từ 2-60 triệu


 • Phí thường niên : 210.000 VNĐ (**)

 • Phí ứng tiền mặt tại máy ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ

 • Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức – Tối thiếu 99.000 VNĐ

 • Lãi suất trong hạn: 4.08%/tháng

 • Thanh toán tối thiểu 2% dư nợ gốc (tối thiểu 50.000VNĐ) + Tổng phí và lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng

 • Phí tất toán trước hạn: 4% trên khoản trả góp còn lại (***)

 • Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (***)

 • Phí đăng kí ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (***)

 • Phí chuyển đổi trả góp: Từ 0% đến 3.99% giá trị giao dịch (*) (****)

 • (*) Phí này được chính thức áp dụng từ ngày 15/07/2021

 • (**): Khách hàng đăng ký/cấp thẻ qua ứng dụng MoneyTap chỉ áp dụng phí thường niên cho năm đầu tiên

 • (***) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM

 • Liên Hệ:

 • HỖ TRỢ RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG FECREDIT SANG TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT ƯU VIÊT.

 • Hotline: 0383494096

 • Fanpage : cantindung

 • zalo 0383494096 Huỳnh Văn Cẩn

 • Địa chỉ : 4A Lương Trúc Đàm, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP HCM
thẻ fecredit gold

Hạn mức từ 30-60 triệu

thẻ fecredit gold

Hạn mức từ 30-60 triệu


   • Phí thường niên : 210,000 VNĐ

   • Phí ứng tiền mặt tại máy ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ

   • Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức – Tối thiếu 99.000 VNĐ

   • Lãi suất trong hạn: 3.08%/ tháng

   • Thanh toán tối thiểu 2% dư nợ gốc (tối thiểu 50.000VNĐ) + Tổng phí và lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng

   • Phí tất toán trước hạn: 4% trên trên khoản trả góp còn lại (**)

   • Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**)

   • Phí đăng kí ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (**)

   • Phí chuyển đổi trả góp: Từ 0% đến 3.99% giá trị giao dịch (*) (***)

   • (*) Phí này được chính thức áp dụng từ ngày 15/07/2021

   • Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM

   • (***) Áp dụng cho giao dịch mua sắm trả góp qua Thẻ FE CREDIT

   • Liên Hệ:


   • HỖ TRỢ RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG FECREDIT SANG TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT ƯU VIÊT.

   • Hotline: 0383494096

   • Fanpage : cantindung

   • zalo 0383494096 Huỳnh Văn Cẩn

   • Địa chỉ : 4A Lương Trúc Đàm, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP HCM


thẻ fecredit smratplus

Hạn mức từ 02-60 triệu


 • Phí thường niên : Miễn phí

 • Phí ứng tiền mặt tại máy ATM: 2.5% số tiền mặt ứng trước. Tối thiểu 75.000 VNĐ

 • Phí vượt hạn mức: 4% tổng số tiền vượt hạn mức – Tối thiếu 99.000 VNĐ

 • Lãi suất trong hạn: 4.08%/ tháng

 • Thanh toán tối thiểu 2% dư nợ gốc (tối thiểu 50.000VNĐ) + Tổng phí và lãi suất phát sinh trong kỳ + Khoản trả góp hàng tháng

 • Phí tất toán trước hạn: Đến 5% trên khoản trả góp còn lại(*)(**)

 • Phí giao dịch: 0.2% giá trị giao dịch (**)

 • Phí đăng ký ưu đãi: từ 2.99% đến 4.99% giá trị giao dịch (**)

 • Phí chuyển đổi trả góp: tối đa 3.99% giá trị giao dịch (***)

 • Phí chậm thanh toán: 3% trên Tổng số dư nợ thẻ (Tối thiểu 100.000 VNĐ) hoặc Phí cố định 75.000 VNĐ

 • (*) Phí này được chính thức áp dụng từ ngày 27/09/2021

 • (**) Áp dụng cho các giao dịch ứng tiền không tại ATM

 • (***) Áp dụng cho giao dịch mua sắm trả góp qua Thẻ FE CREDIt

 • Liên Hệ:

 • HỖ TRỢ RÚT TIỀN MẶT TỪ THẺ TÍN DỤNG FECREDIT SANG TRẢ GÓP VỚI LÃI SUẤT ƯU VIÊT.

 • Hotline: 0383494096
 • Fanpage : cantindung
 • zalo 0383494096 Huỳnh Văn Cẩn
 • Địa chỉ : 4A Lương Trúc Đàm, P. Hiệp Tân, Q. Tân Phú, TP HC